Kategorie

KONTAKT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§.1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem: http://damskieportfele.pl/ (dalej „Sklep”) i sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; prowadzony jest przez:

F.P.H.U. TROMAX Janina Trojanowicz

44-190 Knurów, ul. Ks. Koziełka 3

NIP: 969-097-23-74, REGON 241980753

tel. +48 32 235 02 14

kom. 606 164 023

http://damskieportfele.pl

e-mail: sklep@damskieportfele.pl

konto: mbank 68114020040000390255978012

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w Złotych Polskich (PLN).

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Wszelkie zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą odnosiły skutku w stosunku do osób, które skorzystały z oferty sklepu lub wzięły udział w akcji promocyjnej przed wejściem w życie zmian, chyba że w sposób wyraźny wyrażą zgodę na zmianę.

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

§.2. Zamówienia.

1. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez mechanizm koszyka dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze", Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Istnieje możliwość wysyłki zakupionych towarów za granicę, koszt takiej wysyłki ustalany jest indywidualnie, przed zakupem prosimy o kontakt mailowy.

§.3. Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem (przy odbiorze) – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia

b) przelewem bankowym – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 §.4. Wysyłka towaru

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie czas oczekiwania może się nieznacznie wydłużyć. Klient jest informowany o stanie zamówienia i sam decyduje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, rezygnacja z zamówienie bądź wydłużenie czasu oczekiwania].

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres     pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3.  Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z Pocztą Polską lub firmą kurierską. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy – sklep firmowy. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

4. Czas dostawy produktów wynosi w przypadku Poczty Polskiej od 2 do 7 dni, w przypadku kuriera do 48 godzin. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na karcie produktu w sklepie internetowym. Wybierając sposób dostawy „kurier” Klient informowany jest o wysyłce towaru mailem zawierającym link umożliwiający śledzenie przesyłki. W przypadku kłopotów z dostawą należy kontaktować się bezpośrednio z kurierem. Jednocześnie Klient powinien zgłaszać do Sklepu mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie Sklep wyjaśnia z firmą kurierską.

5. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

6. Sklep DamskiePortfele.pl nie pobiera dodatkowych opłat za przesyłkę zamówionych towarów. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze pobierana jest opłata 6 zł.

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze jednego zrealizowanego zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

§.5. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o      odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór/formularz

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od mowy.

Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny (nie może być pozbawiony zawieszek, metek, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania/eksploatacji. Towary powinny być zwrócone na adres:

F.P.H.U. TROMAX Janina Trojanowicz

ul. Ks. Koziełka 3

44-190 Knurów

tel. +48 32 235 02 14;

w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Po otrzymaniu przesyłki wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem o odstąpieniu od umowy., Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca     Klientowi zapłaconej kwoty.

6. Gwarancja, rękojmia i prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu. Przed odebraniem przesyłki z poczty / od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności pracownika Poczty Polskiej/Kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy

§.6. Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT lub potwierdzenie przelewu) emailem, faxem lub kserokopii.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnień, w tym celu można skorzystać z formularza i po konsultacji odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, chyba, że ustalono inaczej.

3. Kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. Zwrot pieniędzy, który jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy, jest możliwy tylko wówczas, gdy naprawa lub wymiana nie będzie możliwa albo bardzo kosztowna.

  1. Reklamacji nie podlega:

- kolorystyka i różnice w fakturze materiału - indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach

-  wada jawna, nie zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

- naturalne zużycie produktów, załamania bądź marszczenia powstające w trakcie normalnego użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości materiału

- uszkodzenia spowodowane niewłaściwą konserwacją

- uszkodzenia mechaniczne m.in. otarcia, rozcięcia, obicia,  

- uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania (m.in. przemoczenie, noszenie ciężkich przedmiotów)

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego - termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

6. Reklamacje ilościowe lub związane z uszkodzeniami w transporcie (czyli niekompletność dostawy, towar uszkodzony) należy składać niezwłocznie. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@damskieportfele.pl lub  telefonicznie: +48 32 235 02 14 / kom. 606 164 023. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić  reklamację.

§.7. Zwrot towaru

Wszystkie przesyłki odsyłane do ramach odstąpienia od umowy lub reklamacji powinny być dobrze zapakowane i odesłane poleconą przesyłką pocztową. Sklep nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z dodatkowymi opcjami przesyłek lub wysyłką za pośrednictwem innej firmy niż Poczta Polska. Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą odbierane.

§.8. Ochrona prywatności

1.   Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§.9. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§.10. Spory

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

§.11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie sklepu 

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2013r.